Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Dbając o zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, które nam przekazujecie, jednocześnie działając zgodnie z przepisami RODO, czyli Ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych*, poniżej przedstawiamy wszystkie informacje dotyczące zasad ich przetwarzania.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest INB Marketing Sp. z o.o., ul. Kryształowa 4/6, 20-582 Lublin, Administrator wyznaczył Specjalistę do spraw Ochrony Danych, obecnie tę funkcję sprawuje pani Katarzyna Zalewska, która odpowie na wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych. Ze specjalistą możecie skontaktować się mailowo: iod@pca.pl bądź telefonicznie: 503-971-691.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm).

 

Załączniki do pobrania:
Polityka prywatności
Klauzula informacyjna dla Klientów INB Marketing
Klauzula informacyjna Social Media
Procedura realizacji praw osób fizycznych
Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla praktykantów i stażystów
Klauzula informacyjna do newslettera